Έφηβοι – Τμήματα Γαλλικών

Τάξεις Διδακτικές Ώρες Εβδομαδιαίως Διάρκεια
Β 1 4 9 μήνες
Β 2 4 9 μήνες

10%
Εκπτωση
στα αδέρφια

ZACHOPOULOS

Are you ready to take the next step toward your future career?