Έφηβοι

Πρώτο πτυχίο στο Γυμνάσιο

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ζαχόπουλος εφαρμόζουμε ένα ενισχυμένο και αποτελεσματικό σύστημα εκμάθησης των ξένων γλωσσών, ώστε οι μαθητές να έχουν αποκτήσει τα πρώτα αναγνωρισμένα πτυχία στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου.

ZACHOPOULOS

Are you ready to take the next step toward your future career?