Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας

Πτυχία ξένων γλωσσών με σίγουρο αποτέλεσμα!

Με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και ειδικά σχεδιασμένο χρονοδιάγραμμα φοίτησης, επιτυγχάνεται η έγκαιρη πιστοποίηση των γνώσεων. 

ΑΓΓΛΙΚΑ

Σχεδιασμένα για μαθητές νεαρής ηλικίας  7-12. 

Αντιστοιχία πιστοποίησης Α1- Α2

ECPE (Proficiency) 

Αντιστοιχία πιστοποίησης C2

FCE (Lower)

Αντιστοιχία πιστοποίησης B2

CPE (Proficiency) 

Αντιστοιχία πιστοποίησης C2

Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ διπλώματα.
Πιστοποιήσεις για σπουδές ή εργασία στο εξωτερικό

IELTS

TOEIC

TOEFL

DELF A1
DELF B1
DALF C1
SORBONNE I
DELF A2
DELF B2
DALF C2
SORBONNE II
SORBONNE III

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

GOETHE-ZERTIFIKAT A1
GOETHE-ZERTIFIKAT B1
GOETHE-ZERTIFIKAT C1
ΚΠΓ Α (Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας)
GOETHE-ZERTIFIKAT A2
GOETHE-ZERTIFIKAT B2
GOETHE-ZERTIFIKAT C2:
GroBes Deutsches Sprachdiplom
ΚΠΓ Β (Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας)
ΚΠΓ Γ1 (Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας)

ZACHOPOULOS

Are you ready to take the next step toward your future career?