Μαθητές Δημοτικού – Τμήματα Αγγλικών

Στην πρώτη τάξη το πρόγραμμα εξειδικεύεται σε συγκεκριμένες δεξιότητες, όπως κατανόηση και σύνθεση κειμένου, ακρόαση και ομιλία.

Επίσης εμπλουτίζεται περαιτέρω η γνώση της γραμματικής.

Η πρακτική της έμφασης στις γνωστικές δεξιότητες συνεχίζεται με ενισχυμένο ωράριο και επιπλέον ύλη.

Η τάξη Elementary αντιστοιχεί στο επίπεδο A1 και με την ολοκλήρωσή της οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε αντίστοιχες εξετάσεις πιστοποιημένων φορέων.

Η τάξη Intermediate αποτελεί ένα από τα σημαντικά σκαλοπάτια στο δρόμο προς την κατάκτηση της αγγλικής γλώσσας.

Με εκτεταμένη μελέτη γραμματικών φαινομένων, σύνταξη εκθέσεων πάνω σε καθημερινά θέματα, οι μαθητές αναπτύσσουν εξοικείωση με την αγγλική γλώσσα και χτίζουν το δρόμο προς το πρώτο ανώτερο δίπλωμα (B2).

Η Intermediate αντιστοιχεί στο επίπεδο A2 και με την ολοκλήρωσή της οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε αντίστοιχες εξετάσεις πιστοποιημένων φορέων.

Τάξεις Διδακτικές Ώρες Εβδομαδιαίως Διάρκεια
Senior A 4 + 1 ενισχυτική διδασκαλία 9 μήνες
Elementary 5 9 μήνες
Intermediate 5 9 μήνες

10%
Εκπτωση
στα αδέρφια

ZACHOPOULOS

Are you ready to take the next step toward your future career?