Μαθητές Δημοτικού – Τμήματα Γαλλικών

Στην πρώτη τάξη το πρόγραμμα εξειδικεύεται σε συγκεκριμένες δεξιότητες, όπως κατανόηση και σύνθεση κειμένου, ακρόαση και ομιλία.

Η πρακτική της έμφασης στις γνωστικές δεξιότητες συνεχίζεται με  και επιπλέον ύλη.

Με εκτεταμένη μελέτη γραμματικών φαινομένων, σύνταξη εκθέσεων πάνω σε κοινά θέματα, όπως περιβάλλον, εκπαίδευση κλπ, οι μαθητές αναπτύσσουν εξοικείωση με τη γαλλική γλώσσα.

Τάξεις Διδακτικές Ώρες Εβδομαδιαίως Διάρκεια
Cours 1 3 9 μήνες
Cours 2 3 9 μήνες
Cours 3 4 9 μήνες

10%
Εκπτωση
στα αδέρφια

ZACHOPOULOS

Are you ready to take the next step toward your future career?