Προσχολικά Τμήματα Γαλλικών

Το προσχολικό τμήμα Preparatoire προσφέρεται για να εντάξει το μαθητή στον ενδιαφέροντα κόσμο της γαλλικής γλώσσας μέσω κατάλληλης διδακτικής ύλης και μεθόδου. Στο τέλος της φοίτησης το παιδί γνωρίζει βασικούς τρόπους επικοινωνίας, ενώ έχει χτίσει τη βάση για το γαλλικό λεξιλόγιο.

Τάξεις Διδακτικές Ώρες Εβδομαδιαίως Διάρκεια
Preparatoire 2 8 μήνες

Προσφορά Preparatoire 250€

10%
Εκπτωση
στα αδέρφια

ZACHOPOULOS

Are you ready to take the next step toward your future career?